Nowy system gospodarowania odpadami

Zmiana stawek z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Krotoszyce w 2020 roku

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Uwaga !
Drodzy mieszkańcy informujemy o zmianie stawek z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Krotoszyce w 2020 roku:

I. Stawki od nieruchomości zamieszkałych:
1) 28 zł od każdego mieszkańca na miesiąc;
2) 27 zł od każdego mieszkańca w przypadku zdeklarowania kompostownika – dotyczy domów jednorodzinnych;

II. Stawki od właścicieli nieruchomościach niezamieszkałych, a jest prowadzona działalność gospodarcza oraz cmentarze:
1) 120 l - 16,93 zł,
2) 240 l - 33,86 zł.,
3) 1100 l - 54,18 zł.

III. Ryczałtowa stawka dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub nieruchomość jest wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 169,30 zł za rok.

Harmonogram wywozu odpadów zostanie Państwu udostępniony niezwłocznie po jego opracowaniu przez firmę, która wygrała przetarg, tj. LPGK.

Przypominamy również, że gmina odchodzi od zbierania odpadów do worków, wyjątek stanowią budynki wielorodzinne. Mieszkańcy na własny koszt zobowiązani są do zaopatrzenia się odpowiednie pojemniki. Pojemniki można będzie dzierżawić od firmy

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia